Artykuły z zewnątrz

czyli takie miejsce, gdzie załączam teksty, których nie jestem autorem. Uważam je jednak za dość interesujące, dlatego pragnę się nimi dzielić. Po części są to skany, po części odnośniki. Zapraszam.

- Jak małe dziecko
- Jak ukierunkować ciekawość dziecka
- Krótko, o wypełnianiu pustki
- Porzucić wszystko

Przebudzenie duchowe