13 paź 2017

Biblia dla świata

Chrześcijanin jest „Biblią dla świata” i to jedyną, którą świat czyta.

Nasze życie jest jawne dla świata. Podczas gdy jedna osoba czyta Biblię, sto osób odczytuje nasze życie. Ludzie światowi potrafią udzielić odpowiedzi na zimną, pozbawioną serca teologię. Mogą zaprzeczyć logice prawdy, ale nie ma żadnego kontrargumentu przeciw pobożnemu życiu, „żywemu listowi”. Paweł pisze w Drugim Liście do Koryntian 3,2: Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. W następnym wersecie pisze: Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym (w. 3).

Jr 25,6


Przebudzenie duchowe