22 paź 2017

Łk 12,8-12

Sobota, godzina 8:15, rozpoczyna się Msza Św. u Dominikanów (Kościół pw. św. Jacka w Warszawie). W murach ledwie dziesięć osób, z czego trzy przy ołtarzu. Po chwili docieramy do Ewangelii i słyszę piękne słowa...
 
"Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa - Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.

Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć»."

Przebudzenie duchowe