3 kwi 2018

O serdecznej przyjaźni z Jezusem

Gdy Jezus jest z nami, wszystko jest dobre i nic nie wydaje się trudne; a kiedy Go nie ma, wszystko idzie opornie.
Gdy Jezus w nas nie przemawia, na nic wszelka pociecha; wystarczy jednak jedno słowo Jezusa (Mt 8,8), by odczuć wielką pociechę.
Czy Maria Magdalena natychmiast nie podniosła się z miejsca, gdzie płakała, kiedy Marta jej rzekła: Nauczyciel przyszedł i woła cię (J 11,28)?
Szczęsna to godzina, kiedy Jezus cię woła i prowadzi od łez do radości!
Jakże oschły i twardy jesteś bez Jezusa! Jak pusty i niemądry, gdy pragniesz czegoś innego oprócz Jezusa! Czyż to nie większa szkoda, niż gdybyś stracił cały świat (Łk 9,25)?

Thomas à Kempis
"O naśladowaniu Chrystusa"
"De imitatione Christi"
Księga 2, rozdz. 8, str. 113

Przebudzenie duchowe